0 0 0 0

کارگاه ها


شرکت کنندگانی که قصد ثبت نام در کارگاه بدون شرکت در کنگره را دارند، لطفا نام کارگاه مورد درخواست را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی و مکان فعالیت به ایمیل workshop@sbcongress.ir ارسال نمایند. در غیر اینصورت برای ثبت نام کارگاه وارد پروفایل کاربری خود شوید و جهت ثبت نام اقدام فرمایید.

توجه بفرمایید در صورت انصراف از شرکت در کارگاه تا قبل از 15 بهمن مبلغ ثبت نام به طور کامل پس از برگزاری کنگره استرداد خواهد شد. در صورت انصراف از تاریخ 15 تا 25 بهمن ماه مبلغ ثبت نام با کسر 20% پس از برگزاری کنگره استرداد خواهد شد و در صورت انصراف پس از 25 بهمن هیج مبلغی به شرکت کننده محترم بازگردانده نخواهد شد.

 

 • کارگاه تفسیر نتایج بالینی NGS

شرکت کنندگان لپ تاپ به همراه داشته باشند

مدرس و کمک مدرسین: جناب آقای دکتر حمزه رحیمی / کمک مدرس: جناب آقای مازیار گنجی 

مکان: سالن پیرالهی- پردیس علوم دانشگاه تهران 

زمان: 6 اسفند ساعت 15-18

هزینه ثبت نام: 30 هزار تومان

ظرفیت: 40 نفر

مجموع ساعات: 3 ساعت

سرفصل ها: 

روش های NGS

-پلت فرم های موجود در بازار

-کاربرد های بالینی NGS

-لینوکس

- گزارش نویسی بالینی بر اساس گاید لاینهای جهانی


 • کارگاه طراحی محاسباتی دارو و بازار جهانی

شرکت کنندگان لپ تاپ به همراه داشته باشند.

مدرس و کمک مدرسین: سرکار خانم دکتر الهام ریسمانی و سرکار خانم دکتر لادن مفاخر  کمک مدرس: سرکار خانم مهندس سیده محیا مرعشیان

مکان: سالن پیرالهی- پردیس علوم دانشگاه تهران

زمان: 7 اسفند ساعت 14-17

هزینه ثبت نام: 30 هزار تومان

ظرفیت: 40 نفر

مجموع ساعات: 3 ساعت

سرفصل ها: 

مزایای طراحی محاسباتی دارو و قابلیتهای آن

-بازار کار جهانی طراحی دارو

-طراحی محاسباتی دارو بر اساس ساختار، لیگاندو از ابتدا

-معرفی دیتابیس های ساختار پروتئین و لیگاند

-مختصری از روشهای موجود پیشگویی ساختار

آموزش دستورات لینوکس و برنامه آنلاین پیشگویی ساختار سوم


 • کارگاه کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب

مدرس و کمک مدرسین: دکتر یگانه طالب خان گروسی (هیات علمی انستیتو پاستور ایران)، سمیه مظاهری، الهام بیات

زمان: 4 و 5 اسفند (9-18)

مکان: ساختمان گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ظرفیت: 14 نفر

مجموع ساعات: 16 ساعت

سرفصل ها:

اصول کلونینگ، طراحی سازه ژنی و بیان پروتئین نوترکیب در میزبان های مختلف بیانی

مراحل عملی:

ترانسفورماسیون باکتری

بیان پروتئین (small and large scale)

آنالیز نتایج بیان با روش ژل SDS-PAGE

مراحل عملی این کارگاه تماما توسط خود کارآموزان انجام خواهد گرفت.


 • کارگاه آشنايي با بیوانفورماتیک میکروRNA ها

مدرس و کمک مدرسین:  دکتر سید حمید آقایی بختیاری، دکتر سعید ضیایی (اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

زمان: 9 اسفند (8-18)

مکان: سایت کامپیوتری پردیس علوم دانشگاه تهران

ظرفیت: 30 نفر

مجموع ساعات: 9 ساعت شامل 3 ساعت آموزش تئوری و 6 ساعت عملی

سرفصل ها:

مقدمه ای بر میکروRNA ها و آشنایی با کاربردهای آن در پزشکی

آشنایی با انواع داده های میکروRNA و پایگاه داده miRandb

پایگاه داده های توالی میکروRNA

پایگاه داده های پیش بینی اهداف میکروRNA

پایگاه داده های اهداف تایید شده میکروRNA

پایگاه داده های بیان میکروRNA

پایگاه داده های نقش میکروRNA در بیماری ها

پایگاه داده های نقش میکروRNA در چرخه های متابولیک

انجام پروژه، آنالیز نتایج و رفع اشکال

مراحل عملی این کارگاه تماما توسط خود کارآموزان انجام خواهد گرفت.


 • کارگاه مبانی زیست شناسی سامانه ها و مهندسی متابولیک

مدرس و کمک مدرسین: دکتر سید امیر مرعشی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) - اساتید مدعو

زمان: 5 اسفند (9-17)

مکان: سالن پیرالهی- پردیس علوم دانشگاه تهران

ظرفیت: 30 نفر

مجموع ساعات: 7 ساعت

سرفصل ها: 

آشنایی با رویکرد سامانه ای در بیوتکنولوژی

مدلسازی مبتنی بر قید

مدلسازی متابولیسم برای درک تمایز سلولهای بنیادی

مهندسی متابولیک برای افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب

مهندسی متابولیک معکوس و نقش آن در افزایش تولید زیستی داروها


 • کارگاه جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی

مدرس و کمک مدرسین: دکتر احسان سید جعفری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) - فاطمه السادات مهدوی

زمان: 9 اسفند (9-18)

مکان: ساختمان گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ظرفیت: 10 نفر

مجموع ساعات: 8 ساعت شامل 2 ساعت آموزش تئوری و 6 ساعت عملی

سرفصل ها: 

زیست شناسی پایه ای سلولهای بنیادی

کشت سلولهای بنیادی

روش های مختلف جداسازی و اثر بر خصوصیات سلولی

نگهداری و انتقال بافت مورد استفاده برای جداسازی از کلینیک به آزمایشگاه

تخریب مکانیکی و شیمیایی ECM

جداسازی و کشت SVF

خالص سازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی

مراحل عملی این کارگاه تماما توسط خود کارآموزان انجام خواهد گرفت.


 • کارگاه ساخت داربست نانولیفی PLLA به روش الکتروریسی

مدرس و کمک مدرسین: دکتر احسان سید جعفری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) - فاطمه السادات مهدوی

زمان: 1و 2 اسفند

مکان: ساختمان گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ظرفیت: 10 نفر

مجموع ساعات: 10 ساعت شامل 4 ساعت  آموزش تئوری و 6 ساعت عملی

سرفصل ها: 

داربست ها و مهندسی بافت

روش های مختلف ساخت داربست

اصول و مبانی الکتروریسی

ساخت محلول برای الکتروریسی

Set up دستگاه

کنترل فرایند

خروج داربست از دستگاه و آماده سازی بعدی


 • کارگاه کشت سلول

مدرس و کمک مدرسین: دکتر احسان سید جعفری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)- فاطمه السادات مهدوی

زمان: 4 و 5 اسفند (9-18)

مکان: ساختمان گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ظرفیت: 10 نفر

مجموع ساعات: 14 ساعت شامل 6 ساعت  آموزش تئوری و 8 ساعت عملی

سرفصل ها: 

اصول کشت سلول

Freeze-thaw

روش های seeding

زیستایی سلولی و تکثیر و روش های مختلف بررسی آن

تست MTT

مراحل عملی این کارگاه تماما توسط خود کارآموزان انجام میگردد.


 • کارگاه انواع روش های PCR

مدرس و کمک مدرسین: دکتر الهه الهی (استاد پیشکسوت دانشگاه تهران)- مرضیه خانی

زمان: 4 و5 اسفند (9-18)

مکان: ساختمان گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ظرفیت: 14 نفر

مجموع ساعات: 16

سرفصل ها: 

طراحی پرایمرو اصول PCR

انواع روش های PCR شامل:

Touch Up

Touch Down

RFLP

ARMs

Gradient PCR

مراحل عملی این کارگاه تماما توسط خود کارآموزان انجام میگردد.


 • کارگاه Real-Time PCR

مدرسین: گروه مدرسین شرکت لیووژن فارمد

زمان: 2 اسفند (8-18)

مکان: انقلاب، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 42، شرکت لیووژن فارمد

مجموع ساعات: 8

سرفصل ها:

طراحی پرایمر برای Real-Time

استخراج RNA

سنتز cDNA

انجام Real-Time PCR به همراه آنالیز داده ها

مراحل عملی این کارگاه تماما توسط خود کارآموزان انجام میگردد.


 • کارگاه طراحی آزمایش با برنامه Minitab

مدرس: آقای دکتر طاهری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

زمان: 4 اسفند (9-18)

مکان: پردیس علوم دانشگاه تهران

مجموع ساعات: 8

شرکت کنندگان عزیز توجه بفرمایید در صورت ثبت نام رایگان در این کارگاه و عدم حضور در کارگاه، گواهی شرکت در کنگره تنها در صورت پرداخت مبلغ ثبت نام کارگاه (100 هزار تومان) اعطا خواهد گردید.