0 0 0 0

کمیته اجرایی


تیم

سمت

نام

تبلیغات

مدیر

کیمیا صفری

 

 

آرمان قادری

برنامه اینوتک

مسئول

نگار خلیلی

کارگاه ها

مدیر

نرجس نخعی

 

ثنا بایرامی

وبسایت

مدیر

محمدکاظم زیم

 

آرمین سلیمانی نیا

دبیرخانه علمی

همکار

یاسمن اسدی

همکار

سیده نجمه کتولی

چاپ و انتشارات

 

فاطمه فولادی