0 0 0 0

جوایز


جوایز ارائه شفاهی و پوسترهای برتر به انتخاب کمیته علمی و داوران کنگره در مراسم اختتامیه تقدیم میگردد. به علاوه گواهینامه ی رسمی پوستر یا ارائه برتر کنگره به این عزیزان داده خواهد شد.