0 0 0 0

پیام خوشامد گویی


سلام به همه بزرگواران که در چهارمین همایش دانشجویی زیست فناوری شرکت نموده اید.

 ارتباطات یکی از رمزهای پیشرفت علم و نوآوری می باشد. همایش ها یکی از جایگاه های مهم و اساسی ارتباط محققان و دانشجویان با همدیگر است. دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران از نقاط جغرافیایی متفاوت به همایش دانشجویی زیست فناوری خواهند آمد و هر کدام از آنها امکانات و دانش فراوان برای همکاری دارند. دانشجویان و پژوهشگران شایسته است از این رویداد به صورت بهینه بهره برداری نمایند. مهم ترین جایگاه پژوهش، سئوال یک تحقیق است یا تعریف طرحنامه (پروپوزال) می باشد. این سئوال بطور معمول از محققان ارشد صاحب تجربه و علم پدید می آید که پژوهشگران و دانشجویان جوان می توانند از آن بهره مند شوند. توجه پژوهشگران را به این موضوع جلب می نمایم که مهم تر از ارائه تحقیقات خود به صورت سخنرانی و پوستر، مباحثه با سایر پژوهشگران است. نطفه علم با مباحثه با پژوهشگران به ویژه محققان ارشد شکل می گیرد. امروز حوزه زیست فناوری جایگاه بلند علم جهانی و اقتصادی را به خود جلب کرده است. شایسته است دانشجویان افق های جدید جهانی زیست فناوری و علوم وابسته را رصد نمایند و موضوع دست اول و بکر را در متون علمی بیابند وسئوال پایان نامه های خود قرار دهند. توصیه مهم دیگر این است که دانشجویان از یادگیری علوم بین رشته ای حتما بهره مند شوند تا علم تخصصی خود را بهتر بیاموزند.

 در خاتمه از تمامی دست اندرکاران برگزاری این همایش نیکو تشکر و قدردانی می نمایم.

 

علی اکبر موسوی موحدی                   

دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی