0 0 0 0

تاریخچه


به لطف پروردگار و تلاش دانشجویان دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران تاکنون دو دوره همایش ملی ویک دوره همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی در ایران برگزار شده است. اولین دوره همایش در اردیبهشت ماه سال 1383 برگزار گردید و به دنبال آن دومین دوره ی آن در آبان 1387 در راستای شناسایی آخرین دستاوردها در این زمینه برگزار شد. با توجه به تاثیر مثبت و مصمر ثمر این دو رویداد درراستای گسترش علم بیوتکنولوژی و شناسایی توانایی ها و عملی ساختن آن ها در جهت بهبود اقتصاد، صنعت، بهداشت و درمان، رفاه و حفظ محیط زیست بانیان آن برآن شدند تا با ادامه ی این تلاش و همکاری همدلانه به پیشرفت هرچه بیشتر این علم و صنعت نوین کمک کنند. در همین راستا اولین همایش بین المللی  وسومین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی در اردیبهشت ماه سال 1392 به دنبال موفقیت های پیشین در زمینه ی برگزاری این همایش ها، توسط گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه الزهرا (س) پایه ریزی و اجرا شد.

به همت دانشجویان و اساتید ارجمند برگزار کننده طی این سه دوره بالغ بر 570 مقاله از تازه های روز در زمینه های مختلف و بیش از 1700 نفراز دانشجویان و اساتید فعال در حوزه های مختلف بیوتکنولوژی از قبیل پزشکی، میکروبی- صنعتی و محیطی، مولکولی و نانوبیوتکنولوژی، کشاورزی و بیوانفورماتیک حضور بعمل آورده اند ، که در این میان بیش از 60 نفر از اساتید سرشناس به ارائه سخنرانی کلیدی در سالن اصلی پرداختند، حدودا 170 نفر یافته های پژوهشی خود را به صورت ارائه شفاهی در سه سالن ارائه نمودند و 400 نفر نیز طی 3 روز همایش، دستاوردهای پژوهشی خود را به صورت پوستر به نمایش همگانی گذاشتند. همچنین شرکت های تولیدکننده محصولات بیوتکنولوژی مطرح کشور در این همایش ها حضور یافته و با ارائه سخنرانی، حضور در نمایشگاه و بازدید علمی گامی در جهت ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و پژوهشگران برداشته شد.

این بار نیز در نظر دارد با یاری پروردگار متعال به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری در ایران عزیز، چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران را در اسفند ماه سال 1397 توسط گروه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران با همراهی انجمن علمی این گروه و دانشگاه الزهرا (س) برگزار کنیم. امید است با تکیه بر پتانسیل بالای علمی پژوهشگران و تولیدکنندگان این مرز و بوم و همت بالای برگزار کنندگان بتوان در تحقق این مهم سرافراز بیرون آییم.