0 0 0 0


 به اطلاع علاقه مندان میرساند چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی نشست تخصصی با عنوان فرصت های کسب و کار در زمینه بیوتکنولوژی برای پژوهشگران جوان: از ایده پردازی تا تجاری سازی را با حضور چهره های برجسته صنعت بیوتکنولوژی کشور برگزار میکند. لیست متخصصان حاضر در نشست به زودی اعلام میگردد.